Hoe verantwoord en veilig op hoogte te werken

Aansprakelijkheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en toenemende verduurzaming zijn belangrijke redenen voor opdracht gevende facilitair managers en gebouwbeheerders om zich met de uitvoering van werkzaamheden door derden in te laten. Deze bemoeienis beperkt zich niet tot de werkwijze en de producten, maar heeft ook betrekking op het gebruikte materiaal. Voor dit laatste is het dan wel van belang op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. Bijvoorbeeld als er op hoogte gewerkt moet worden.

Bij het werken in de hoogte moet gedacht worden aan werkzaamheden, die zonder hoogwerker niet direct (veilig) toegankelijk zijn, zoals het onderhoud van zonnepanalen, het vervangen van lampen op het buitenterrein, het snoeien van takken, glasbewassing, gevelonderhoud, het plaatsen van borden, etc. Werkzaamheden waar iedere organisatie vroeg of laat tegen aan loopt.

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden worden door de opdrachtgever vaak gespecialiseerde derden ingezet, die op hun beurt aangewezen zijn op een hoogwerker. In de afgelopen jaren zijn deze zowel veiliger, verduurzaamd als milieuvriendelijker geworden. Voor de opdrachtgevers is het in het kader van maatschappelijke verantwoord ondernemen van belang, dat hun opdrachtnemers ook met het juiste materiaal werken.
Sta op de beursvloer daarom stil bij de valbeveiliging, het energieverbruik, de geringere CO-2-uitstoot en het geluidsvolume van hoogwerkers.

Foto HDW, als in de hoogte werken mvo en duurzaam moet zijn.