De verschillende vormen van voedselveiligheid

Bedrijven die voedingsmiddelen maken, moeten zorgen dat deze veilig zijn. Consumenten mogen er niet ziek van worden.

De Rijksoverheid controleert dat bedrijven een voedsel-veiligheidsplan opstellen en de regels voor voedselbereiding naleven. Bedrijven die voedingsmiddelen maken, maar ook bedrijven die met voedsel omgaan, moeten dat op een veilige en hygiënische manier doen. We onderscheiden vier vormen van voedselveiligheid. Daarvan zijn er drie ‘klassiek’ te noemen (Micro)-biologische, chemische en fysische voedselveiligheid. De vierde is biotechnologische voedselveiligheid. Op het gebied van wetgeving zijn er in Nederland een drietal wetten die iets over de voedselveiligheid zeggen, te weten de Warenwet, de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen en de Warenwetregeling Bereiding en behandeling van levensmiddelen. Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) is een systematiek voor het opstellen van zo’n plan.