Bedrijfshulpverlening is meer dan een brandoefening

Ongewenste gebeurtenissen in een organisatie kunnen de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen).

Niemand wil op zijn geweten hebben dat door nalatigheid van een niet goed functionerende of zelfs niet aanwezige BHV organisatie de ernstige gevolgen van een ongeval had kunnen worden voorkomen of de schade had kunnen beperken. De wettelijke regelgeving staat beschreven in de ARBO- wet en als leidraden gelden de NEN’s en ISO’s. Maar hoe stel ik nu zo’n team samen? Waaraan moet ieder lid van de BHV organisatie voldoen? Welke opleidingen zijn er en welk niveau is vereist? Moet ik oefeningen houden? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Kan ik een medewerker verplichten om BHV-er te worden? Allerlei vragen met mogelijk juridische gevolgen. Een BHV-er heeft voor zijn persoonlijke bescherming uitrusting nodig zoals: veiligheidshesjes, vlam vertragend veiligheidsvest, veiligheidshelm, rook/vluchtmasker, veiligheidsschoenen en handschoenen.

Maar ook om zijn taken te kunnen uitvoeren moeten aanwezig zijn onder andere: EHBO-koffer, oogdouche, brandblusmiddelen, oproepinstallatie, zaklantaarn, trap stoel en AED. Diverse app ’s en communicatiemiddelen vergemakkelijken het leiding geven en de sturing.

Bedrijfshulpverlening op kantoor kan niet meer zonder digitale hulpmiddelen.