Ergonomie en inrichting van de werkplek

Langdurig zitten of dezelfde werkhouding aannemen zorgt uiteindelijk voor lichamelijke ongemakken, lagere productiviteit en hoger ziekteverzuim.

Het creëren van een gezonde en veilige werkplek vereist dat de werkomstandigheden en -middelen zodanig worden aangepast, dat medewerkers optimaal kunnen functioneren. In het arbeidsomstandighedenbesluit staat omschreven waar een werkplek aan moet voldoen. En ondanks de vele richtlijnen blijft er altijd ruimte voor verbetering. En dat kan soms op vrij gemakkelijke wijze. Onderbreek het langdurig zitten en naar het scherm staren. Zorg voor afwisseling van werk en werkhouding. Denk aan ergonomische bureaus en stoelen, maar ook over beeldschermen, muizen en voetsteunen. Hoe pak je dit aan? Hoe vergelijk je de diverse aanbiedingen? Wie kan voorlichting komen geven over het inrichten van de werkplek?

Vragen die gespecialiseerde bedrijven de facilitair manager kunnen beantwoorden.