Op de beursvloer met relaties op facilitair niveau lunchen

Lunch als beproefd middel ter versterking van de relatie.