Aan een gezonde werkomgeving moet je blijven werken

Dat de gezondheid van medewerkers iets persoonlijks is, behoeft facilitaire diensten er niet van te weerhouden om deze te stimuleren. Sterker, in veel gevallen kunnen de facilitair verantwoordelijken een bijdrage leveren aan een gezonde werkomgeving van hun collega’s. Dat is niet alleen in het belang van de medewerkers zelf, maar ook in die van de organisatie.

Een gezonde werkomgeving is even vanzelfsprekend als weerbarstig. Dat de gezondheid van de medewerkers van groot belang voor organisaties wordt geacht, blijkt uit het ziekteverzuim, klachten over de werkomstandigheden en de reeks van wettelijke verplichtingen. Een gezonde levensstijl alleen is niet voldoende. Eraan werken is minstens zo belangrijk.

Er zijn tal van manieren om te werken aan een gezonde werkomgeving. Dat begint al met het woon-werkverkeer door al dan niet met de fiets te komen. Hoe werken de medewerkers aan hun – vanzelfsprekend – hoog-laagbureau? En voorziet de bedrijfscatering ook in gezonde happen of zorgt de werkgever voor fruit op de werkplek? Hoe staat het met onderzoek naar spanning? Wordt er aan de vitaliteit gewerkt? Komt de werkgever niet alleen curatief, maar ook preventief in het geweer?

En hoe is het met de bewustwording gesteld? Aan een gezonde werkomgeving blijf je werken.
De creatie van een gezonde werkomgeving is daarmee even complex als veelomvattend. Goed advies van deskundigen, naar de nodige informatie en kennis van de mogelijkheden, rechtvaardigt een bezoek aan de beursvloer, waar dit alles in ruime mate aanwezig is.

Foto Shutterstock, de gezonde werkomgeving is veelomvattend