Goed binnenklimaat hangt af van veel factoren

Het binnenklimaat is een bepalende factor voor het welbehagen van de medewerkers. Het is onder te verdelen in luchtkwaliteit, thermisch comfort, akoestiek en overige psychologisch beïnvloedende factoren zoals, daglicht, interieur, uitzicht en de looks van het kantoor.

Verontreinigde lucht is visueel nauwelijks waar te nemen, echter, de luchtkwaliteit heeft grote invloed op het welzijn en de productiviteit van medewerkers. Een slecht binnenklimaat, veelal veroorzaakt door onvoldoende ventilatie en de verdamping van vluchtige organische geeft een productiviteitsverlies tot wel 10%. Daarnaast heeft een slechte luchtkwaliteit grote mate van invloed op het ziekteverzuim en het welbehagen van de medewerkers alsmede op de energiekosten. Het thermisch comfort is tevens een belangrijk onderdeel van het binnenklimaat. Vele studies hebben aangetoond dat de perceptie van thermisch comfort een zeer belangrijke invloed op het welbehagen en de productiviteit heeft. Voor een optimale productiviteit dient de heersende binnentemperatuur op 20°C te liggen. Een goede werkplek heeft tevens een goede akoestische balans. Dit wordt gerealiseerd door een juiste akoestiek welke aansluit bij de gebruiker, de activiteit en de ruimte. Binnen een kantooromgeving is akoestiek een grote, veelal onderschatte, storingsfactor met een sterke relatie tot productiviteitsverlies en ziekteverzuim. Een slechte akoestiek geeft onder andere een verhoogd risico op de aanmaak van stresshormonen, gezondheidsklachten en slechtere concentratie.

Groen in de werkomgeving heeft een grote invloed op het binnenklimaat.