Gezond op de fiets naar het werk

Dat fietsen naar het werk gezonder is dan met de auto te gaan, weet iedereen. Maar dat het daarnaast ook nog eens financieel voordeel op kan leveren voor zowel werknemer als werkgever is al een heel stuk minder bekend. Daarvoor zijn naast verschillende mogelijkheden ook andere aanbieders. Voor die laatste kunnen de beursbezoekers terecht op de beursvloer, waar ook de aanbieders van het fiets parkeren zijn te vinden. De medewerkers moeten natuurlijk ook terug naar huis kunnen fietsen.

De gezondheidsvoordelen van fietsen naar het werk zijn dan wel herkenbaar, maar lang niet altijd staan we erbij stil dat het daartoe niet alleen beperkt blijft. Naast duurzamer voor onze planeet verhoogt fietsen de vitaliteit, krijgt de medewerker er een hogere afweer tegen ziektes van en voelt deze zich fitter. Daarnaast leidt fietsen tot een beter gevoel.

Als gevolg van de verschillende regelingen is het fietsen tegenwoordig ook financieel aantrekkelijk. Met een fietsplan kunnen werkgevers het gebruik van de fiets stimuleren. Ook voorzien de nodige leasebedrijven in fietsen, al is het wel verstandig eerst het licht op de beursvloer op te steken. Goed geïnformeerd is beter aangeschaft. En natuurlijk kun je ook gewoon een fiets aanschaffen.
En het voordeel voor de facilitair verantwoordelijken? Tevredenere collega’s en directies, want een geringer ziekteverzuim, een betere beleving van het werk en een gezondere werkomgeving.

Foto Shutterstock, een fiets van de zaak is gezond voor zowel beurs als lijf