Legionellabesmetting niet te voorspellen

Natuurlijk zijn facilitair managers geen waarzeggers en kunnen waarzeggers de toekomst niet voorspellen. Maar wat facilitair managers wel kunnen, is met behulp van gedocumenteerde gegevens het toeval zoveel mogelijk uitsluiten. Daarmee kunnen zij de toekomst nog altijd niet voorspellen, maar wel veel beter inschatten. Zo zien zij problemen eerder aankomen Bijvoorbeeld in het voorkomen van legionellabesmettingen.

In gezondheidscentra, hotels, asielzoekerscentra of sportaccomodaties is het verzamelen en documenteren van besmettingshaarden, zoals die van legionella, een tijdrovend proces, dat vaak teveel aan het toeval over laat. Niet alleen moeten er veel data uitgelezen worden, maar ook op een rijtje gezet en geanalyseerd. Bewerking en werkzaamheden die daarnaast een grote kans op zoek rakende gegevens en fouten met zich mee brengen..

Daarom is met een volautomatische ondersteuning in het legionellabeheer de gegevensverzameling nagenoeg geautomatiseerd, worden de beheertaken tot een minimum gereduceerd en de digitale risico-analyse gemaakt op basis van de normeringen. Daarbij komt, dat de kans op fouten minimaal is,, omdat de computer alle handelingen verricht op basis van wat in het programma staat opgenomen.

Bij overschrijdingen van de waarden worden de verantwoordelijken uiteraard meteen gewaarschuwd.
Is de belangstelling gewekt? Op de beursvloer kan niet alleen kennis gemaakt worden met deze nieuwe vorm van legionellabeheer, maar zijn de deskundigen ook beschikbaar.

Foto Logboekenonline, Legionellabestrijding kan volautomatisch worden beheerd.