Een gezonde werkplek hangt af van veel factoren

Een gezonde werkomgeving draagt bij aan de gezondheid van de werknemer, een lager ziekteverzuim, een hogere productiviteit, meer animo voor een gezonde levensstijl en lagere bedrijfskosten.

Een gezonde werkplek is de taak van de werkgever en valt veelal onder de verantwoordelijkheid van het facilitair management. Iedere werkplek brengt, hoe klein soms ook, risico’s met zich mee. Binnen de RI&E worden deze risico’s benoemd. Een gezonde werkplek wordt gecreëerd door tal van facilitaire processen en zorgt ervoor dat de productiviteit toeneemt en/of wordt gewaarborgd. Denk hierbij aan de ergonomie, veiligheid, wet- en regelgeving, ventilatie en groen op de werkplek.