Verantwoordelijk ondernemen, hoe doe je dat?

Duurzaam, verantwoord ondernemen is de trend. Hoe dat in te vullen? Waar op te letten als je als afnemer wenst dat de leverancier in dat opzicht de zaken op orde heeft? Een voorbeeld van een koffiebrander, die figuurlijk zorgt voor ‘zuivere koffie’.

„Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door een grote verantwoordelijkheid. Dit geldt niet alleen voor de omgang met onze zakelijke partners en klanten, maar ook met betrekking tot onze uiteenlopende sociale verplichtingen. We ondersteunen belangrijke sportieve en culturele evenementen, creëren mogelijkheden voor integratie en leggen de basis voor meer sociale interactie.”

Zo profileert J.J. Darboven zich, bekend als koffiebrander en leverancier van andere warme dranken.

„Voor onze producten en service zorgen we voor een constante hoge kwaliteit. Om continu aan onze hoge kwaliteitsnormen te voldoen, hebben we in 1999 in overeenstemming met DIN ISO 9001 een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd. We zijn er echter van overtuigd dat ondernemerschap ook sociaal en ecologisch duurzame actie vereist en dat dat basisvoorwaardes zijn voor de succesvolle ontwikkeling van ons bedrijf en de wereld waarin we leven.”

Darboven helpt Honduras
De koffiespecialist is daarom bijvoorbeeld betrokken bij een project in Latijns-Amerika, H.E.L.P. Dit initiatief komt ten goede aan Midden-Amerikaanse koffieproducenten: in zijn jubileumjaar lanceerde J.J. Darboven een ontwikkelingsproject voor de lange termijn voor koffieboeren in Honduras.

In de regio Santa Barbara wordt traditioneel koffie geproduceerd. Tweehonderdvijftig kleine boeren profiteren van H.E.L.P. financiering en professionele hulp bij de productieplanning en de koffieteelt. Medewerkers van de koffiespecialist bevinden zich regelmatig ter plaatse om de vooruitgang te meten. Het doel is om een duurzame economie en daarmee een betere levenskwaliteit te realiseren voor de koffieboeren en hun gezinnen.

„Samen met OLAM/OFI, een wereldwijde leverancier van grondstoffen, werken we nauw samen met lokale projectmanagers en verlenen we hulp om boeren te leren op eigen benen te staan. Ons gemeenschappelijk doel is om de productie-, leef- en opvoedingsomstandigheden voor de koffieboeren in de regio Santa Bárbara te verbeteren.”

De interesse in H.E.L.P. was vanaf het begin zo groot dat het project uiteindelijk werd gestart met 277 koffieboeren in plaats van de oorspronkelijk geplande 250 deelnemers.

Successen van projecten, waaronder het management van kleine bedrijven en de daarmee gepaard gaande productiviteitsverhoging in de beginjaren, waren zo significant en overtuigend dat H.E.L.P. in 2018 tot 600 projectdeelnemers werd uitgebreid.

„En H.E.L.P. zal ze niet teleurstellen. Naast de voortzetting en uitbreiding van de huidige activiteiten is momenteel een modelboerderij in aanbouw. Een ander speerpunt is de verbetering van de onderwijskansen van lokale kinderen.”