De spelende mens: van theorie naar praktijk

De geleerde Johan Huizinga werd bekend om zijn concept van de homo ludens, de spelende mens. Het is een mensbeeld waarin de mens eerst en vooral een spelend wezen is. In de praktijk wordt het toegepast voor inrichting van de buitenruimte.

Op allerlei wijzen en voor allerlei doelgroepen is Boerplay aan de slag met de spelende mens. Dan gaat het om diverse menstypes, leeftijdsgroepen en toepassingen in sectoren. Wat betreft dat laatste richt deze expert zich in het bijzonder op gemeente, zorg en welzijn, onderwijs en recreatie.

Een voorbeeld uit de praktijk geeft aan wat dat kan betekenen. Dan gaat het om IKC ’t Palet in Vlaardingen: spelen en leren in het groen op speelplein.

Uit jasje
IKC ’t Palet in Vlaardingen en hun schoolgebouw groeiden letterlijk uit hun jasje. Een naastgelegen buurtplein mocht worden ingericht als nieuwbouw en dependance voor de bovenbouw. Bij de inrichting van de buitenruimte van deze dependance was het belangrijk dat de functie als buurtplein bleef. En vergroening van de wijk was tevens een gekoesterde wens.

De buurt is nauw betrokken bij de plannen en ontwikkeling van het speelplein en ook na realisatie blijft de buurt op verschillende manieren betrokken. Het leren fietsen, waarvoor het oude plein vaak werd gebruikt, kan gewoon nog op het nieuwe speelplein, alias buurtpark!

Wensenlijstje
Bij het inventariseren van wensen en behoeften, kwam al snel de wens voor een groen/blauw speelplein naar voren. Een groene oase in de stad, inclusief mini bos en waterberging. Gecombineerd met een gedeelte voor sport en spel en waar kinderen veilig kunnen fietsen en spelen. Het plein fungeert van oudsher namelijk als plein waar kinderen o.a. leren fietsen en is één van de weinige plekken waar dit in deze buurt mogelijk is. Deze functie moest zeker behouden blijven. Ook functies als schommelen en balspelen mochten zeker niet verdwijnen. Heel begrijpelijk, want er moet natuurlijk genoeg te doen zijn voor verschillende type kinderen.

Ontwerp en inrichting
Een duidelijke wens vanuit de buurt voor de herinrichting was: vergroening in de wijk. Een specifieke wens dus voor een natuurlijke uitstraling, goede waterberging en natuurbeleving d.m.v. een mini bos. Ook de verkeersmobiliteit is aangepakt met voldoende fietsparkeergelegenheid voor leerlingen en een apart afgesloten fietsoverkapping voor het lerarenteam.

Verlichting is tevens meegenomen in het ontwerp. Een sfeervol verlicht plein nodigt immers minder uit tot overlast. En er is gekeken naar uitdagende speelelementen voor ieder kind. Dus naast natuurbeleving ook voldoende mogelijkheid voor klimmen, klauteren, schommelen en ontmoeten op het speeleiland.

Hiervoor is met name gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en de speelaanleidingen uit het Adventure Play assortiment van BOERplay. Verder is er een aparte ruimte ingericht voor sporten en bewegen op het sportveld. Deze wordt omringd met een verkeersplein om te fietsen en skelteren. Zo is in het ontwerp rekening gehouden met alle wensen binnen dit project en de behoeften van ieder menstype en biedt het voldoende uitdaging voor zowel rauwers, douwers, bouwers als schouwers.

Wadi als speeleiland
Water en zand, voor veel scholen toch wel wat spannend om zich hieraan te wagen. Hier durfden ze het aan, omdat de wens er echt is om een stuk te vergroenen én omdat het als schoolplein met name door de oudere leerlingen (groepen 6, 7 en 8) wordt gebruikt. Waterbergingsuitdagingen (water bleef na hevige regenval lang staan op het plein) zijn opgelost door een wadi met speeleiland aan te leggen, die overtollig water opvangt en gelijk speelwaarde creëert. Met grind(putten) wordt gezorgd dat het water ook weer geleidelijk afgevoerd wordt. De speeltoestellen en speelaanleidingen, bruggetjes en oversteekjes maken het eiland tot een waar speelparadijs waar je je lekker kunt uitleven.

Leren fietsen
Voor velen de normaalste zaak van de wereld: leren fietsen. Maar wist je dat dat niet voor iedereen zo gemakkelijk is? Niet iedereen heeft een geschikte plek om op een rustig weggetje of plein te leren fietsen. Zeker in een drukke stad kan dat niet overal. Het buurtplein voldeed hier juist aan en vele generaties hebben op dit plein leren fietsen. Behoud van de functie van het plein als plek ‘om te leren fietsen’ is dan ook zeker in stand gehouden.

Ervaringen
Kinderen maken dankbaar gebruik van de speelplek, zowel de bovenbouw van de dependance als de kinderen uit de buurt.

„In het begin, toen het gras nog niet was aangelegd en gegroeid, was het binnen wel een zandbak, maar nadat er grasmatten zijn aangelegd is dat een stuk minder. En ja er valt wel eens een kind in het water, of loopt met natte laarzen naar binnen, maar tot nu toe heeft dat nog niet tot problemen geleid en wordt het juist erg leuk en spannend gevonden om hier te spelen,” aldus Robert de Jong, directeur van IKC ’t Palet.

Na schooltijd wordt het plein ook dankbaar gebruikt. Zowel ouders met hun kinderen als wat oudere jeugd komt hier nog steeds om elkaar te ontmoeten, te spelen en een balletje te trappen.

Ruimtes met een duidelijk inrichtingsconcept
Een goede omgeving is meer dan een combinatie van producten. We richten de (buiten)ruimte in, met aantrekkelijke ontwerpen en inrichtingsconcepten, die zijn afgestemd op zowel doelgroep als omgeving. Met inspirerende ontwerpen op maat met speel- en beweegtoestellen, bijpassende straatmeubilair & groenvoorzieningen.

Inrichtingsexpert buitenruimte
Bij het ontwerpen en inrichten van de buitenruimte kijken we naar de functie die deze ruimte vervult ten opzichte van de omgeving. Én door wie de omgeving wordt gebruikt. Vanuit de visie dat het ontwerp en de inrichting van buitenruimte, ruimte biedt voor de 4 menstypen. Een aantrekkelijke omgeving om te spelen, bewegen en te verblijven, voor zowel rauwers, douwers, bouwers als schouwers. Iedere buitenruimte heeft zijn eigen ruimtelijke vereisten, gecombineerd met de wensen en behoeften vanuit degenen die gebruik maken van de omgeving. In onze inrichtingsconcepten komen al deze invalshoeken aan bod. Voor iedere ruimte een passend ontwerp en ruimtelijke oplossing! We bieden diverse inrichtingsconcepten, voor inrichting van buitenruimten voor alle leeftijden en voor ieder menstype:

Fantasierijk Spelen, stimuleert de fantasie van kinderen
Risicovol Spelen, uitdagende speelontwerpen om de grenzen te verleggen
Natuurlijk Spelen, natuurspeeltuinen vol natuurbeleving
Traditioneel Spelen, de speelplek die met je meegroeit
Tijdloos spelen, speelplekken met een tijdloos karakter
Our Place, de huiskamer voor jongeren in de buitenruimte
Beweeglint, voor de inrichting en verbinding van sport- en beweegplekken
Down Memory Lane, beleeftuinen voor de dementiezorg
Forever Young, voor langer zelfstandig wonen en vitale ouderen
Exploring Senses, prikkelt de zintuigen van visueel en auditief beperkten
Playing Together, buitenruimten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking

Multifunctionele rol
Wij onderstrepen het belang van spelen en bewegen, voor iedereen en voor alle leeftijden. Het ontwerpen van de buitenruimte gaat wat ons betreft dus verder dan het plaatsen van speel- en beweegtoestellen. Een mooie en aantrekkelijk ingerichte buitenruimte nodigt uit om buiten te spelen, buiten te bewegen en elkaar te ontmoeten. Een fijne plek waar je graag wilt zijn. Een multifunctionele rol van de buitenruimte, als centrale plek in de samenleving waar iedereen welkom is. Waar onder andere inclusief spelen, circulaire en duurzame oplossingen in gebruik van materialen en de nodige uitdaging in sport en spel samenkomen. Samen maken we de wereld van spelen en bewegen iedere dag een stukje mooier!

PLAYING TOGETHER Ook voor zorgorganisaties die mensen met een beperking begeleiden, is een passende ingerichte buitenruimte van uitermate belang. Op woongroepen wonen onder andere mensen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking. Of mensen met een autistische stoornis in de breedste zin van het woord. Hoe fijn is het dat je samen kunt spelen in een […

NATUURLIJK SPELEN Bedenk je eens waar je vroeger zelf het liefst speelde…vaak was dat op een plek in de natuur. Het park of bosrijke gebied in de buurt, het stuk groen op de hoek. Een plek waarvan eigenlijk niet officieel was vastgelegd dat dát de plek was om te spelen. Kinderen ontdekken graag hun eigen [

TRADITIONEEL SPELEN De kracht van eenvoud, verwerkt in een kleurrijk palet aan verschillende mogelijkheden en modulaire toepassingen. Jarenlange ervaring op het gebied van inrichting van buitenruimte en productie van goede kwalitatieve en duurzame producten, geeft ons de mogelijkheid om een inrichtingsconcept te bieden gericht op traditioneel spelen, met compacte, prijsvriendelijke en modulaire toepassingen. Veel kwalitatieve [

TIJDLOOS SPELEN Spelen is van alle tijden en niet aan tijd gebonden. Kijk maar om je heen en denk aan de plekken waar je zelf graag speelde. Er is door de jaren heen niet veel veranderd. Veel iconische speelaanleidingen zijn kenmerkend voor speelplekken met een tijdloos karakter, zoals de speelplekken van Aldo van Eyck. Voor

En nog veel andere

Ook hier weer 4 doelgroepen

En op vp 4 doelgroepen: gemeente, zorg, onderwijs, recreatie