De onmisbare rol van water en dus daar zuinig op zijn

Het leven kan niet zonder water. De aardbol bestaat zelfs voornamelijk uit water. Maar slechts een klein deel is geschikt voor drinkwater. In het dagelijkse leven is het dus van groot belang zuinig met water om te gaan.

Door verandering van het klimaat (droogte) en een groeiende bevolking betekent dat we steeds minder water kunnen verbruiken per persoon.  Bovendien wordt er veel CO2 verbruikt bij het zuiveren en leveren van drinkwater.

In 2002 werd met deze achtergrond biocompact opgericht op, om onnodig waterverbruik in de sanitaire ruimte te voorkomen. Daarmee ging oprichter Ed Standaart samen met zijn klanten water én CO2 besparen. Daarnaast was het ook mogelijk om hiermee circulariteit te bevorderen. „Oftewel, save water, save our planet!”

Om een indruk te geven wat inzetten op wat de zuinigheid kan betekenen: samen met zijn klanten heeft biocompact al meer dan elf miljard liter drinkwater bespaard, Behalve de waterbesparing, bespaart dit ook de uitstoot van broeikasgas CO2. 
De productie van 100.000 liter drinkwater staat namelijk gelijk aan 17,5 kilo CO2 uitstoot. „Dat betekent dat samen met onze klanten ruim 1,9 miljoen kilo CO2 uitstoot hebben bespaard!” 

Watervrije urinoirs
Zuinig met water omspringen kan ook betekenen dat die zuinigheid ten goede komt aan circulariteit. „Belangrijk tijdens het leven op de aarde is dat we zo veel mogelijk teruggeven. Zo is het door nieuwe technologieën mogelijk om fosfaat uit urine te halen. Doordat watervrije urinoirs zorgen dat de urine puur wordt opgevangen, is dit zeer efficiënt.”

Daarnaast kan biogas en fosfaat worden teruggewonnen uit het d.m.v. vacuüm ingezamelde, zeer geconcentreerde toiletwater (eventueel met toevoeging van keukenafval). Op deze manier wordt een belangrijke stap gezet naar circulariteit. En dat is belangrijk, want fosfaat is eindig en is de basis voor meststof in landbouw.