Afvalvrij ondernemen begint bij de bron

Afvalvrij ondernemen, ook bekend als zero waste, is een heel actueel thema en staat hoog op de agenda voor een toenemend aantal bedrijven. Steeds meer organisaties worden zich namelijk bewust van de invloed van afvalbeheer op hun duurzaamheidsprestaties. Om duurzaam ondernemen en het zero waste beleid te stimuleren, is het belangrijk dat afval scheiden bij de bron, direct bij het weggooien, onder de aandacht wordt gebracht. Dit initiatief gaat uit van drie principes waarbij het scheiden van afval en het verlagen van de CO2-uitstoot door gecombineerde inzameling de basis vormen. Door zoveel mogelijk afvalstromen scheiden (bij de bron), zoveel mogelijk afvalstromen persen en overige afvalstromen in één keer af te voeren.

Waarom afvalvrij ondernemen?
Afvalvrij ondernemen hoeft niet ingewikkeld te zijn en biedt vele voordelen. Door afval bij de bron te scheiden en vervolgens te recyclen, hoeven we minder nieuwe grondstoffen te winnen voor het produceren van nieuwe producten. Ook spaart zero waste zowel het milieu als uw portemonnee; restafval is de meeste vervuilende afvalstroom die er is. Het kan namelijk alleen verbrand worden en dat is nu net wat we niet willen. Vandaar dat restafval een dure afvalstroom is. Door afval te scheiden,
maakt u recycling mogelijk en dat kan ook nog eens geld opleveren!

Recente cijfers onderstrepen de noodzaak om in te zetten op afvalvrij ondernemen. Het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) is het beleidskader voor afval in Nederland. Momenteel is het derde LAP actief. Hierin staan de doelstellingen van het afvalbeleid in Nederland. In 2020 is deze doelstelling dat 75% van het huishoudelijk én bedrijfsafval gescheiden wordt ingezameld. Met afvalvrij ondernemen streven we natuurlijk naar 0%. In Nederland produceren we jaarlijks bijna 490 kilo afval per persoon, waarvan nu slechts 273 kilo wordt gescheiden, een percentage van 56%.

Afvalvrij ondernemen: 3 tips voor uw bedrijf
TIP 1: werk volgens de ladder van Lansink
Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer die helpt om uw afval duurzaam te verwerken. De ladder is opgebouwd uit zes treden; de bovenste trede (A) staat voor de schoonste manier van afvalverwerking. De laagste treden (E en F) willen we zoveel mogelijk vermijden.

De ladder laat zien hoe belangrijk bronscheiding is. Afval scheiden bij de bron maakt recycling mogelijk (trede C). Wanneer al het afval in één container wordt gegooid, wordt deze afvalstroom als restafval gezien en zijn we genoodzaakt waardevolle grondstoffen te verbranden (trede E). Dit moeten we natuurlijk zoveel mogelijk tegengaan.

 • Preventie
 • Hergebruik
 • Recycling
 • Energie
 • Verbranden
 • Storten
 • TIP 2: Breng uw afvalstromen in kaart
  Afvalvrij ondernemen begint met kennis van afvalinzameling en inzicht in uw afvalstromen. Daarom biedt Milieu Service Nederland bedrijven een gratis afvalscan. Met de scan brengen wij uw huidige afvalstromen in kaart. Wilt u een specifieker advies over uw afvalstromen? Kies dan voor de afvalanalyse. Het afval uit een speciale rolcontainer van 1 kuub wordt handmatig gesorteerd en aan de hand hiervan wordt een specifiek rapport opgesteld. Het resultaat? Een efficiënte, voordelige en milieuvriendelijke afvalinzameling. Daarnaast proberen we op deze manier de hoeveelheid restafval te minimaliseren.

  TIP 3: Creëer een milieuvriendelijke inrichting op de werkvloer
  Een milieuvriendelijke werkomgeving motiveert niet alleen uzelf, maar ook uw personeel om een stap te zetten richting afvalvrij ondernemen, bijvoorbeeld door een Multi Afval Container om diverse afvalstromen makkelijker direct bij de bron te scheiden. Dit inzamelmiddel is geschikt voor plaatsing in kleinere of aparte ruimtes, waardoor een centrale inzamelplaats overbodig is. Tot wel vijf verschillende afvalstromen inzamelen in één container. Om afvalscheiding nog gemakkelijker te maken, zijn ook diverse communicatiemiddelen inzetbaar om medewerkers bewust te maken van het belang van afval scheiden en hoe ze bij kunnen dragen aan een afvalvrije bedrijfsvoering.