Het veilig opbergen van een lithium-ion batterij

Het opbergen van een lithium-ion batterij is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Hoe hebben de laatste ontwikkelingen gevolgen voor onze dienstverlening? Om hier een duidelijk antwoord op te kunnen geven moet er eerst gekeken worden naar de batterij zelf en de gevolgen van een batterij.
Met het gebruik van elektrische auto’s, E-bike’s en smart apparaten is het gebruik van lithium-ion batterijen alleen maar toegenomen. Met het vaker toepassen van de lithium-ion batterijen komen de bijbehorende gevaren ook steeds dichterbij. De batterijen kunnen ontbranden en er is zelfs een mogelijkheid dat de batterijen ontploffen. Maar waarom worden deze batterijen dan gebruikt en waarom gaan we niet op zoek naar andere batterijen?

Wat zit er in zo’n batterij?
Het gebruik van lithium-ion batterijen is een praktische manier om apparaten lang te kunnen bedienen. Je wilt immers niet dat een smartphone of E-bike binnen een uur geen stroom meer heeft. Gewone batterijen leveren te weinig energie. Dit komt doordat de lithium-ion batterij een hoger energiedichtheid en een lager
zelfontladingsniveau heeft, waardoor energie langer vastgehouden wordt.
Een separator zorgt ervoor dat de anoden (negatieve elektrodes) en kathoden (positieve elektrodes) gescheiden blijven. Zolang de separator heel blijft is een lithium batterij volkomen veilig. Echter bij beschadiging van de separator is er een kans op ontbranding van de lithium-ion batterij en ontstaat er een gevaarlijke situatie.

Hoe houden we het veilig?
“Als een batterij vlamvat kan ik deze toch gewoon blussen met water?” Dit is een logische reac een brand. Voor een lithium-ion batterij gelden helaas andere regels. Wanneer een lithium batterij met water wordt geblust komt er namelijk veel rook vrij. Deze vrijgekomen rook is schadelijk voor mens en milieu. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig blijft bij een ontbranding van een lithium-ion batterij is er voor Nederland een werkgroep opgesteld die richtlijnen voor opbergkasten op dient te stellen. Deze werkgroep bestaat uit verschillende partijen zoals de brandweer, vergunningverleners en deskundigen. De werkgroep kijkt samen naar de problemen die ontstaan bij ontbranding van een lithium-ion batterij en waar rekening mee gehouden moet worden. Van deze bevindingen stellen zij momenteel de richtlijnen op genaamd de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37 (afgekort PGS 37).

PGS 37 en richtlijnen voor een veiligheidskast
In de PGS 37 staat aangegeven dat wanneer lithium-ion batterijen opgeborgen worden de kast minimaal 60 minuten brandwerend moet zijn. Als batterijen ook opgeladen worden tijdens het opbergen dient de kast zelfs 90 minuten brandwerend te zijn. Naast de tijdsduur waarin de kast bescherming moet bieden, moet de kast ook voldoen aan een typetest. Een typetest geeft aan hoeveel minuten men heeft om het pand te verlaten. Zo benoemt de PGS 37 het volgende: “De brandweerstandscapaciteit van de kast moet worden onderzocht door middel van een typetest. Deze test wordt uitgevoerd door verhitting van de brandveiligheidskast in een oven conform de temperatuur – tijdscurve zoals beschreven in 5.1.1 van de norm NEN-EN 1363-1 en meting van de temperatuurstijging binnenin de kast.”
De PGS 37 beschrijft ook hoe om te gaan met het opladen van de batterij. Zo heeft men aangegeven dat bij een calamiteit de stroom in de kast gelijk uitgeschakeld dient te worden. Hiermee wordt gezorgd dat een verdere escalatie beperkt blijft. Het hermetisch afsluiten van de kast is ook benoemd in de richtlijnen van de PGS 37. Bij een stijging van de temperatuur dienen de deur en de ventilatiegaten zich automatisch te sluiten.

Europese ontwikkeling
Het opbergen van lithium-ion batterijen heeft momenteel ook de aandacht op Europees niveau. Men is bezig in eerste instantie om richtlijnen op te stellen volgens de VDMA. De richtlijnen worden later omgezet in een Europese standaard.

Binnen- en buitenopslag
Het waar en hoe van het opbergen van lithium ion batterijen speelt ook belangrijke rol. De richtlijnen van de PGS 37 zijn hierin duidelijk, maar toch ook nog niet helemaal. Bij de norm van de brandwering geeft men aan dat men een aantal minuten heeft om het gebouw te verlaten, maar er wordt ook gesproken over dat een lithium kast tegen weersinvloeden bestendig moet zijn, zoals regen, zon en bliksem. Het is hierin belangrijk dat er gekeken wordt naar waar een kast geplaatst moet gaan worden.

Stel, een lithium kast moet geplaatst worden in de fietsenstalling, dan is dit vaak in de buitenlucht. In dit voorbeeld gaan we uit van een fietsenstalling die losstaat van het pand. De kast komt dan volledig in de buitenlucht te staan. In deze situatie komt de lithium-ion locker van pas. De locker biedt voldoende bescherming bij het ontstaan van brand en geeft mensen de tijd om weg te komen. Omdat de locker niet aan een bedrijfspand gekoppeld is, is het gecontroleerd laten uitbranden van een locker vaak beter.

Staat de fietsenstalling tegen een pand of zelfs in een pand, dan is een kast volgens de richtlijnen van de PGS 37 de beste oplossing. Mocht er brand uitbreken dan wil je eerst dat iedereen veilig het pand uitkomt om vervolgens de brand onder controle krijgen. Hiervoor bieden de brandwerende kasten de beste veiligheid.

Actueel en een gepaste oplossing
Met de expertise en kennis van De Raat en haar partners is de meest actuele informatie altijd voorhanden. Met een deskundig advies helpen wij u graag om uw lithium ion batterijen veilig op te bergen en dragen wij bij om u en uw omgeving een stukje veiliger te maken.