Een gezonde buitenruimte voor iedereen

Een buitenruimte aantrekkelijk inrichten voor iedereen met oog voor de gezondheid. Om mensen in het algemeen en zorgbehoevenden in het bijzonder actief en in beweging te houden. Wat is daarvoor het aanbod?

Boerplay probeert daarin te voorzien. Het heeft als missie om aantrekkelijke ruimtes in te richten, die mensen in het algemeen en zorgbehoevenden in het bijzonder actief en in beweging houdt. En die professionals helpt hun werk optimaal uit kunnen te voeren.

Het biedt bieden daarom een breed aanbod aan met betrekking tot groenvoorzieningen, onderhoud, aanleg van ondergronden en beweegelementen voor de inrichting en behoud van een gezonde buitenruimte.

Ruimtes met oog voor iedereen
Voor de inrichting van de omgeving kijkt deze expert naar de belevingswereld en kenmerken van de vier menstypen en past deze toe op het ontwerp van de buitenruimte.


„Wij maken de algemene (buiten)ruimte aantrekkelijk om te spelen, te sporten, te
bewegen, te ontmoeten en te verblijven, voor ieder menstype (rauwers, bouwers, schouwers, douwers), voor jong én oud.”


Al sinds 1961 richt het de algemene buitenruimte in op gebied van spelen en bewegen. Niet alleen rekening houdend met de vier menstypen, maar ook met verschillende leeftijdscategorieën en speelwaarden. Er wordt gekeken bij de inrichting van de buitenruimte naar de functie van de omgeving en door wie deze wordt gebruikt. Zodat niet alleen kinderen ervan kunnen genieten, maar ook (jong)volwassenen en senioren.

Door de ogen gebruikers
Boerplay stelt zichzelf als doel de algemene (buiten)ruimte aantrekkelijk in te richten om te spelen, te sporten, te bewegen, te ontmoeten en te verblijven, voor ieder menstype, voor jong én oud. Een aantrekkelijke omgeving nodigt uit om plezier te hebben voor alle leeftijden, iedere generatie.


Iedereen kijkt op zijn eigen manier naar ruimte. Elke ruimte biedt eigen mogelijkheden en uitdagingen. Daarom kijkt deze specialist bij de inrichting van de ruimte door de ogen van de gebruikers van de ruimte. En naar de omgevingsfactoren en kansen die de omgeving biedt.

Ook spelen de mogelijkheden voor sporten, zorg en welzijn en samenspel (inclusief spelen) een belangrijke rol bij het ontwerp van passende buitenruimte. Een speel- en beweegplek vormt dus steeds meer een plek die méér is dan een verzameling toestellen. In onze optiek is een speel- en beweegplaats een multifunctionele plek in de buitenruimte die door meerdere doelgroepen wordt gebruikt en meerdere functies vervult.

Ontwerpen van buitenruimten
Voor een professioneel ontwerper en inrichter van (speel)ruimte weten is het belangrijk een aantrekkelijk buitenruimte te maken voor mens en omgeving. Dat gebeurt met aantrekkelijke ontwerpen en inrichtingsconcepten, die zijn afgestemd op zowel doelgroep als omgeving. Denk hierbij aan:


  • openbare speel- en beweegplekken,
  • schoolpleinen,
  • speelvoorzieningen bij horeca en recreatieparken,
  • zorgtuinen & beleeftuinen
  • openbare speel- en beweegplekken,
  • schoolpleinen,
  • speelvoorzieningen bij horeca en recreatieparken,
  • zorgtuinen & beleeftuinen
  • Samen met straatmeubilair is er een breed scala aan mogelijkheden voor ruimtelijke inrichting. Met inspirerende ontwerpen op maat. Die worden versterkt door bijpassende speel- en beweegtoestellen, groenvoorzieningen en buitenmeubilair. Alles onder één dak op het gebied van inrichten en ontwerpen van de buitenruimte.