De schoonheid van circulariteit

Tegenwoordig onderkent iedereen het nut van een circulaire economie, waarbij producten en grondstoffen maximaal worden hergebruikt en waardevernietiging wordt voorkomen. Ook bij Lune zetten we vol overtuiging in op circulariteit. In woord én daad! Zo werd in 2013 al de eerste Cradle2Cradle afvalbak ter wereld geproduceerd. Daarnaast zijn er grote stappen gezet op het gebied van circulariteit. Volledige productprogramma zijn erop aangepast en het materiaalgebruik is aanzienlijk teruggedrongen.

Producenten werken mede op basis van het R1-7 model. Hierin worden zeven niveaus van circulariteit uitgewerkt:

 • Reduce
 • Re-use
 • Repair
 • Refurbish
 • Remanufacture
 • Recycle
 • Recover
 • Rethink
 • Redesign
 • Repurpose
 • Al deze onderdelen zorgen er apart en samen voor dat producten zo circulair mogelijk zijn. U weet dan ook zeker dat de waardevernietiging van afvalsystemen minimaal is.

  Businessmodellen van morgen
  Een circulaire economie vraagt ook om nieuwe, doelgerichte businessmodellen. Met als kerngedachte een verschuiving van eigendom naar gebruik en gebruiksgemak – en de daarbij behorende efficiency en besparingen. Denk hierbij onder meer aan huur, lease, een gegarandeerde eindprijs en retourstromen.

  Samen werken aan circulariteit
  Veel overheden en organisaties werken al op basis van circulariteit. Maar de overgang naar circulariteit is voor iedereen weer anders, mede afhankelijk van de fase waarin men verkeert. Ook de stappen die gezet kunnen worden, verschillen van geval tot geval. Al is de solide basis wel altijd: optimale samenwerking en partnership binnen de keten, co-creatie, open innovatie en het delen van kennis. Zodat anderen ervan kunnen leren met het oog op hun eigen organisatie.

  Vanzelf gaat het allemaal niet, dat is een feit. Het vergt veel inzet en het vermogen om nieuwe ideeën daadwerkelijk te realiseren. Maar wie deze stap zet, zal er zeker profijt van krijgen. Gewoon een kwestie van beginnen.