Streven naar 100 % circulaire sportvloeren

Bij het streven naar de aanleg van 100% circulaire sportvloeren zijn de volgende uitgangspunten van belang: zuinig zijn op het milieu; continue nadenken over het verbeteren van processen met als doel mens en milieu zo min mogelijk te belasten.

Het gebruik van gerecyclede materialen in sportvloeren is al gemeengoed. Met de Full Circle sportvloer zet Herculan hierin de volgende stap, door de bestaande sportvloer volledig te hergebruiken voor de nieuwe sportvloer. Gedaan op een wijze, die ook nog eens voor de nodige CO2-reductie zorgt. Hoe groot deze exact is, wordt nog in kaart gebracht door daar een kwantitatieve beoordeling aan te geven. De Full Circle sportvloer is NOC*NSF Klasse 2 goedgekeurd, zodat deze voldoet aan de kwaliteitseisen die aan sportvloeren worden gesteld. Onze

Full circle sportvloer
Op basis van deze uitgangspunten huldigt Herculan bij het vervangen van sportvloeren:
• het ultieme recyclen
• verwerking op locatie
• geen onnodige transportkosten
• geen afval

Het streven is om het vrijgekomen granulaat op locatie te verwerken tot een naadloze onderlaag voor de nieuwe sportvloer, met als bijkomend voordeel dat lichte oneffenheden na sloop eenvoudig worden geëgaliseerd.

Uiteraard wordt daarbij niet over één nacht ijs gegaan. In samenwerking met de afdeling R&D (Research & Development) van Herculan is dan een gedetailleerd plan uitgewerkt. Zo is een machine ontwikkeld, waarmee het echt mogelijk is om de vrijgekomen sportvloer te vermalen tot een technisch verwerkbaar product.

Pilot project
Na uitgebreid testen is een systeemopbouw ontwikkeld, waarmee een pilot project met de gemeente Amsterdam is gestart. De bestaande Herculan MF 9+2 mm sportvloer in het Hogendorp Sportcentrum werd elektrisch gesloopt, het afval werd verwerkt tot granulaat, het granulaat op locatie voorzien van een bindmiddel en met gebruik van een pavermachine werd de mix verwerkt tot nieuwe onderlaag voor een Klasse 2 sportvloer.

Zelfs het fijnste granulaat dat vrijgekomen is tijdens het shredderen kreeg een nieuwe bestemming. De nieuwe ondervloer wordt geëgaliseerd met PU filler, die is gevuld met de rest van wat oorspronkelijk sportvloer is geweest. De vloer is goedgekeurd door Kiwa ISA Sport en daarmee voldoet deze aan de NOC*NSF norm, die geldt voor de Klasse 2 multifunctionele sportvloeren.