Oplossing voor brandrisico fietsaccu’s in gebouwen

Belangrijke en positieve transities komen vaak met nieuwe risico’s. Zo vergroot de enorme toename van het gebruik van e-bikes in Nederland in woon-werk- en recreatief verkeer het brandrisico in de woon- en werkomgeving aanmerkelijk. Het Antwerpse techbedrijf Mobile Locker biedt nu een veilig opberg- en laadsysteem voor de explosieve lithium-ion accu’s, waarmee dit brandrisico vrijwel tot nul wordt gereduceerd. Het gecertificeerde S4FE lockersysteem is een schaalbare totaaloplossing voor het veilig opbergen en laden van fietsaccu’s in kantoren, bedrijfspanden en appartementengebouwen.

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe risico’s
In ons land wordt sinds 2021 de totale fietsenverkoop voor méér dan de helft uitgemaakt door de verkoop van e-bikes. Een derde van alle fietsers is momenteel een e-biker. In 2022 werd duidelijk dat de e-bike – mede als gevolg van de coronacrisis – steeds vaker wordt gebruikt als aantrekkelijk en gezond alternatief voor het dagelijks woon-werkverkeer. Bij een gemiddelde afstand tot ons werk van 23 kilometer is de e-bike een uitstekend vervoersmiddel dat in stedelijke omgevingen vaak sneller blijkt te zijn dan auto of openbaar vervoer. De populariteit van e-bikes in het woon-werkverkeer zal naar alle waarschijnlijkheid ook in de komende jaren blijven toenemen. De aanstaande verregaande vereenvoudiging van overheidsregelingen rond de (elektrische) fiets van de zaak zal de toename alleen maar bespoedigen.


Deze positieve ontwikkelingen staan in schril contrast met de gestegen risico’s als gevolg van de brandgevaarlijkheid van lithium-ion accu’s. Alle fietsaccu’s behoren tot deze categorie. Uit

brandweerstatistieken blijkt dat het aantal branden door exploderende fietsbatterijen sterk toeneemt. In werksituaties doen zich risicovolle situaties voor, bijvoorbeeld als fietsaccu’s worden opgeladen naast het bureau van een medewerker. Maar ook in woonsituaties kiezen fietsers vaak voor onveilige plaatsen (in het gangetje bij de voordeur, waardoor vluchtroutes zijn afgesloten) om hun accu op te laden.

Een brand veroorzaakt door een lithium-ion accu, levert extreme gevaren voor mens en omgeving én voor brandweermensen. Een accu met een explosiekracht van tien handgranaten, veroorzaakt een brand die zichzelf versterkt. De batterij produceert immers zuurstof, waardoor de brand in intensiteit toeneemt.

Brandweer betrokken bij ontwikkeling
Het Antwerpse bedrijf Mobile Locker heeft daarom de Belgische Brandweer nauw betrokken bij de ontwikkeling het S4FE opberg- en laadsysteem voor fietsaccu’s. Juist de Brandweer immers krijgt te maken met genoemde uitwassen van brandgevaar. Tim Renders, als brandpreventie-expert nauw betrokken bij de Brandweer van onze zuiderburen: “Zo’n incident verschilt dan ook op meerdere vlakken van een gewone woningbrand. Tijdens de brand produceert de accu zuurstof en nemen de vlammen in intensiteit toe. Zo ontstaat een‘thermal runaway’, een kettingreactie die door de hitteopbouw moeilijk te stoppen is.”

S4FE is door en door getest en ontwikkeld in samenwerking met de Brandweer. Meerdere producttesten (zie video) tonen aan dat S4FE opslag- en laadlockers een veilige oplossing bieden voor het brandrisico van lithium-ion accu’s.
De werking van het S4FE lockersysteem
Mobile Locker biedt met S4FE het enige gecertificeerde opslag- en laadsysteem in de markt. Het schaalbare systeem biedt een ideale oplossing voor gebouwenbeheerders, facility managers en serviceorganisaties van appartementencomplexen, die een brandveilige fietsenstalling willen garanderen.


“S4FE biedt in feite een gesloten ecosysteem”, aldus Peter Voshol van Kiwa Fire Safety & Security, de test-, inspectie- & certificeringsinstelling die op basis van een vastgelegd testprotocol onderzoekt of het gepatenteerde product aan de vereiste standaarden van brandveiligheid voldoet. “De brand in één locker activeert een beveiligingsmechanisme dat verhindert dat het vuur zich verder verspreidt over de rest van de lockerkast. Hierbij vult de volledige module zich met aerosol, dat ervoor zorgt dat de batterijbrand onder controle blijft. Hierna is het ergste gevaar geweken en kan de brandweer of het interne interventieteam, dat via een rechtstreekse lijn tussen de lockerkast en de alarmcentrale van de brand op de hoogte is gebracht, de kast openen om de batterijbom permanent onschadelijk te maken.” (zie grafische weergave)

“De locker is specifiek gebouwd om krachtige explosies in te dammen. Want dat is precies wat lithium-ion-branden zo extreem gevaarlijk maken”, vult Jef Van Hyfte, CEO van Mobile Locker, aan. “De temperaturen bij dit soort branden lopen op tot wel 1.100 graden, met steekvlammen van meer dan een meter hoog als gevolg. Berekeningen wijzen uit dat tijdens de ontploffing van één accu even veel energie vrijkomt als bij een explosie van tien handgranaten. Die extreme kracht houdt S4FE in bedwang. Daarmee is ons systeem veel meer dan zomaar een brandkluis.”

Belangstelling van veiligheidskundigen en risicoprofessionals
Veiligheids- en risicoprofessionals in Nederland kijken met grote belangstelling naar het Belgische product. Meerdere zakelijke verzekeraars stellen al eisen aan de wijze waarop fietsaccu’s (en andere accu’s) in kantoor- en bedrijfsgebouwen dienen te worden opgeborgen en opgeladen.


Martijn Kommer, hoofdbestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en senior risk-engineer bij verzekeraar Allianz Benelux licht toe: “Bij een brand in een lithium-ion batterij komen bijtende en giftige stoffen vrij. Doordat het vuur heel snel zeer hoge temperaturen bereikt, is het moeilijk onder controle te krijgen. Voor de veiligheid van werknemers binnen kantoorvastgoed en andere bedrijfs- en woonpanden is het daarom van groot belang dat de risico’s van brand veroorzaakt door de batterijen van e-bikes tot een minimum worden beperkt.”

Nederlandse verzekeraars bereiden zich nu voor op nieuwe regelgeving rond lithium-ion accu’s. Kommer: “Verzekeraars zijn zich zeer bewust van de grote risico’s. Zij juichen het van harte toe dat het bewustzijn over de specifieke lithium-ion risico’s stijgt en dat wordt nagedacht over innovatieve oplossingen die deze risico’s indammen. Goed nadenken over nieuwe veiligheidsprotocollen die recht doen aan de gevaren van deze branden in specifieke locaties, én de ontwikkeling van technische preventiemiddelen gaan dan hand in hand. Zo kunnen we als veiligheids-, preventie- en risico-experts onze bijdrage leveren aan toekomstige verzekerbaarheid van bedrijfspanden en aan positieve transities in onze samenleving.”

Efficiënte en schaalbare oplossing
Het S4FE lockersysteem draagt op zijn eigen wijze bij aan de energietransitie en positieve maatschappelijke veranderingen inzake woon-werkverkeer. Het systeem is daarnaast schaalbaar en op maat te leveren voor ieder bedrijfspand, wooncomplex of openbare fietsenstallingen (zoals op stations). Het S4FE systeem is een verantwoorde en beheersbare investering. Bovendien is het een uiterst modern systeem, dat digitaal in verbinding staat met alle vereiste nooddiensten én gebruikers.


Workshops
In samenwerking met Kiwa en de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde organiseert Mobile Locker workshops over hoe om te gaan met lithium-ion risico’s voor facility managers tijdens de Vakbeurs Facilitair die van 7 t/m 9 juni a.s. plaats vindt in de Utrechtse Jaarbeurs.


Het bedrijf Mobile locker
Mobile Locker is gespecialiseerd in high-tech duurzame lockeroplossingen. De producten van het groeibedrijf bieden maximale veiligheid en gebruiksgemak. Het idee voor het bedrijf ontstond in 2012, op een Spaans strand, waar geen opbergplaats voor waardevolle spullen te bespeuren was. Koen Mortelmans en Jef Van Hyfte besloten in het gat te springen. In 2014 introduceerden ze met succes hun eerste mobiele lockerkasten – op hetzelfde Spaanse strand waar het idee ontstond. Het bedrijf Mobile Locker was geboren.


Sindsdien gaat het Mobile Locker voor de wind. Geruggesteund door investeringen en innovatiesubsidies ontwikkelde de start-up zich tot een toonaangevende speler in verschillende segmenten:

  • mobiele lockerunits voor festivals & events (de lockerkasten staan intussen op meer dan 200 festivals en tientallen (event)locaties in 16 landen over de hele wereld: van Noorwegen tot het Andes-gebergte)
  • automatisering van garderobes in venues (clubs, theaters, musea, poppodia, enz.)
  • autonome bagagelockers (binnen & buiten) voor luchthavens, treinstations, openbare stallingen en andere publieke locaties
  • oplossingen voor interne & externe logistiek en veilig laden in bedrijven.
  • mobiele lockerunits voor festivals & events (de lockerkasten staan intussen op meer dan 200 festivals en tientallen (event)locaties in 16 landen over de hele wereld: van Noorwegen tot het Andes-gebergte)
  • automatisering van garderobes in venues (clubs, theaters, musea, poppodia, enz.)
  • autonome bagagelockers (binnen & buiten) voor luchthavens, treinstations, openbare stallingen en andere publieke locaties
  • oplossingen voor interne & externe logistiek en veilig laden in bedrijven.
  • Mobile Locker heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende marktpartij. Tot haar klanten behoren gerenommeerde bedrijven en organisaties zoals Alstom, NMBS, Live Nation, Mig Motors en een bekende Amerikaanse producent van elektrische automobielen.