Hulp bij beheer belangrijke bedrijfsmiddelen

Meedenken met het beheer van sleutels en andere cruciale bedrijfsmiddelen. Dat kan professioneel en gestructureerd. Als daar belang wordt gehecht is het handig goed advies in te huren.

Traka zet daarom met nadruk in op het aanbieden van professionele diensten. Dat betekent professioneel advies en zorgen voor een optimaal systeemontwerp om het rendement op uw investering zo groot mogelijk te maken. Het heeft daarvoor een vast plan van aanpak .

1 – Klantvereisten
Inzicht in bedrijfsdoelen en prioriteiten – en omschrijving van de succescriteria voor de implementatie is essentieel. Dan hebt u een maatstaf voor succes en rendement op investering, zodat u het project succesvol kunt maken.

2 – Ontwerp van de toepassing
Traka stelt de specificaties vast die nodig zijn voor een succesvolle implementatie en bieden een oplossing die uw organisatie meteen voordeel oplevert.  „Wij analyseren elk facet van uw vereisten.”

3 – IT-architectuur
Ook wordt de benodigde veilige IT-infrastructuur gedefinieerd om aan ontwerp en eisen te voldoen.  „Wij stellen serverspecificaties voor, waarmee u toekomstige groei en schaalbaarheid kunt realiseren.”

4 – Gebruikersacceptatietesten
Het systeem wordt getest aan de hand van gebruikerservaringen en functionele vereisten, voordat het in gebruik wordt genomen. Ook kan het zijn dat, met het oog op informatiebeveiliging, binnen een organisatie een beoordeling van de Traka-software door IT nodig is.

5 – Projectoplevering
Om een project tot een succes te maken, krijgen alle projecten een eigen manager toegewezen,  die verantwoordelijk is voor communicatie, het gezamenlijk monitoren van projecten en het beheer van hulpmiddelen.

6 – Installatieplan voor de locatie
Toegespitst op de installatie van de systeemhardware, de logistiek en de gezondheids- en veiligheidseisen die in acht moeten worden genomen, voordat een systeemtechnicus naar de locatie wordt gestuurd. Zaken als stroom- en dataverbindingen in de kast komen aan de orde, evenals eventuele speciale toegangsvereisten of certificeringen. Traka vraagt een checklist voor pre-installatie van hardware. Deze moet bij alle inbedrijfstellingen worden ingevuld.