Slimmer met grondstoffen omgaan

Renewi’s EcoSmart helpt bedrijven en instellingen om afval te voorkomen. Dat gebeurt door op een slimme manier verschillende soorten afval direct bij de bron te sorteren, waardoor afval geen afval meer wordt, maar de grondstof voor nieuwe producten. Met als resultaat: afvalvrije werkplekken, gebouwen en openbare ruimtes.

Circulaire economie
Zo wordt er een zichtbare bijdrage geleverd aan de circulaire economie. Hoeveel aandacht thuis wordt gegeven aan afval sorteren … op de werkvloer is het vaak een ander verhaal, terwijl ook juist daar het verschil kan worden gemaakt. Denk aan het begin van uw dag na te denken over wat er aan het eind van de dag overblijft.

Klein verschil, groot effect
De producent kan tijdens de ontwerpfase al rekening houden met recycling. De  inkoper kan de aankoopvoorwaarden zo opstellen dat producten na gebruik een nieuwe bestemming krijgen. En dan zijn er ineens andere resultaten. Want een klein verschil in kennis, zorgt voor een groot effect in gedrag.

Renewi’s EcoSmart staat ook voor slimme, duurzame oplossingen. Zelf ontworpen
inzamelmiddelen, zoals de Tulip, waarbij design en ergonomie hand in hand gaan. Of een rapportagetool waarbij 24/7 inzicht wordt verkregen in grondstoffenbesparing en CO2-reducties. Medewerkers wegen alle afvalstromen en sturen deze gegevens direct via een speciaal ontwikkelde app door naar de rapportagetool, waardoor dezelfde dag al inzicht in afvalbeheer wordt verkregen.

Advies over optimale afvalscheiding
‘Smart’ is niet alleen digitaal. Ook worden medewerkers intensief getraind op het (her)kennen van verschillende afvalstromen, zodat er een  gedegen advies kan worden gegeven om tot optimale afvalscheiding te komen.

Geavanceerd en efficiënt
Aan de inzamelmiddelen van EcoSmart is een sensor toegevoegd die meldt hoe vol of hoe leeg de bak is en wanneer deze geleegd moet worden. De voordelen zijn legio. Prullenbakken worden nooit te vol, er is geen onnodige interne logistiek én het afval wordt optimaal gescheiden.