Hergebruik bij nieuwe buitenprojecten

Buiteninrichting gaat vaker gepaard met dit zo duurzaam mogelijk te doen. Neem het herinrichten van een tuin of het aanleggen van een buitenruimte bij een kantoor. Twee voorbeelden geven aan hoe er gebruik kan worden gemaakt van bestaand materiaal.

De casussen zijn ontleend aan werk uitgevoerd door buiteninrichter Van de Bijl en Heierman. Referenties het zijn voorbeelden uit de praktijk voor zakelijke opdrachtgevers.

Gemeentehuis Tiel
Hierbij gaat het om een gedeelte van de parkachtige tuin van het gemeentehuis in Tiel. Die is heringericht volgens het gemaakte ontwerp van Ontwerpburo Horti Verde. 

De verhardingen zijn hierbij aangepast, zodat de fietsenstalling vergroot kon worden. Tevens zijn daarbij de reeds aanwezigen hagen verlaagd om de doorkijk te optimaliseren. 

Ook het terras is vergroot en opnieuw bestraat. De picknickbanken zijn hierdoor verzet. Tot slot is de trap die toegang verschaft tot de Raadszaal verbreed. Herbruik van het oorspronkelijke materiaal stond bij dit project centraal. 

Kantoor Medel
Van de Bijl en Heiermand heeft wij de complete buitenruimte aangelegd rondom het nieuwe kantoor van Bedrijvenpark Medel te Tiel. Architect Ton Voets heeft het ontwerp voor de buitenr

Hierbij is gebruik gemaakt van oude materialen waaronder kinderkoppen, oude gebakken klinkers en wit tuingrind. Dit om het geheel te laten passen in de omgeving en aan te laten aansluiten bij de mooie constructieve lijnen van het gebouw. Er zijn zoveel mogelijk oude bomen gespaard, deze zijn opgenomen in het ontwerp. In de avond worden de strakke lijnen van het ontwerp uitgelicht door diverse spots.